تبریک عید سعید فطر

Tuesday, July 5, 2016


هزاران آفرین بر جانت ای ماه

روان عاشقان قربانت ای ماه
مبارک باد ماه عشق بازان
که بنشینند در ایوانت ای ماه
مبارک باد عید روزه داران
نکویان جهان مهمانت ای ماه . .

عید سعید فطر بر همه مسلمانان و مشتریان عزیز پاک وب مبارک

-----------------

التماس دعا. تیم مدیریت پاک وب

« برگشت