یافتن کالاها و سرویسها

پلن 1
فضا 10 گیگ
پهنای باند و تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی از (50) آنلاین
( بطور کلی این ریسلر تا 50 آنلاین ساپورت میکند )
انتقال رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
20,000 تومان ماهانه
پلن 2
فضا 20 گیگ
پهنای باند و تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی از (100) آنلاین
( بطور کلی این ریسلر تا 100 آنلاین ساپورت میکند )
انتقال رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
35,000 تومان ماهانه
پلن 3
فضا 50 گیگ
پهنای باند و تمامی امکانات نامحدود
پشتیبانی از (200) آنلاین
( بطور کلی این ریسلر تا 200 آنلاین ساپورت میکند )
انتقال رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
55,000 تومان ماهانه