یافتن کالاها و سرویسها

وی پی اس 256 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 20GB
رم: 256 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
18,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سه ماهه
100,000 تومان شش ماهه
201,000 تومان سالانه
وی پی اس 512 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 30GB
رم: 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
20,000 تومان ماهانه
56,000 تومان سه ماهه
112,000 تومان شش ماهه
وی پی اس 768 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 35GB
رم: 768 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
23,000 تومان ماهانه
65,000 تومان سه ماهه
130,000 تومان شش ماهه
261,000 تومان سالانه
وی پی اس 1024 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 40GB
رم: 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
25,000 تومان ماهانه
71,000 تومان سه ماهه
142,000 تومان شش ماهه
285,000 تومان سالانه
وی پی اس 1536 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 45GB
رم: 1536 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
30,000 تومان ماهانه
86,000 تومان سه ماهه
172,000 تومان شش ماهه
345,000 تومان سالانه
وی پی اس 2048 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 50GB
رم: 2048 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
35,000 تومان ماهانه
101,000 تومان سه ماهه
202,000 تومان شش ماهه
405,000 تومان سالانه
وی پی اس 3072 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 75GB
رم: 3072 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
45,000 تومان ماهانه
131,000 تومان سه ماهه
262,000 تومان شش ماهه
525,000 تومان سالانه
وی پی اس 4096 مگابایت - تحویل آنی
نوع پردازنده: Intel Xeon E5-1650
هارد: 100GB
رم: 4096 مگابایت
پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کانفیگ: تمامی کانفیگ ها رایگان
وضعیت دسترسی به روت: کامل
مجازی ساز: KVM-Virtualizor
تحویل سرویس: بلافاصله بعد از پرداخت
55,000 تومان ماهانه
161,000 تومان سه ماهه
322,000 تومان شش ماهه
645,000 تومان سالانه